Igraju: Jerotije Pantić, sreski kapetan – Miloš Stanković Anđa, njegova žena – Suzana Vuković Marica, njihova kći – Jovana Belović Vića, sreski pisar – Vladimir Grbić Žika, sreski pisar – Ljubiša Ristović Milisav, sreski pisar – Igor Greksa Tasa, praktikant – Zoran Bučevac Đoka – Dimitrije Dinić Leksa Žunjić, sreska špijunka – Sanja Moravčić Gazda […]