Izložba: Bosch+Bosch 50

OPIS

Gradski muzej Subotica poziva vas na otvaranje izložbe
GRUPA BOSCH+BOSCH I SUBOTICA
50 godina od osnivanja

Otvaranje: 29. novembar 2019, 12 časova
u izložbenom prostoru Gradskog muzeja Subotica (Trg sinagoge 3)

Program otvaranja:

Pozdravna reč mr Ištvana Huloa, direktora Gradskog muzeja Subotica

Video rad Tranzit Zoon Katalin Ladik

Izložbu otvaraju dr Julija Fabenji, direktorka Ludvig muzeja u Budimpešti

Nebojša Milenković, muzejski savetnik Muzeja savremene umetnosti Vojvodine

Performans Na liniji Balinta Sombatija

Na izložbi su prikazani radovi članova grupe: Atile Černika, Lasla Kerekeša, Katalin Ladik, Zoltana Mađara, Slavka Matkovića, Lasla Salme, Balinta Sombatija, Slobodana Tomanovića, Ante Vukova, te dva likovna stvaraoca bliskih grupi, Jožefa Ača i Jožefa Markulika

Izložbeni eksponati potiču iz privatne svojine i kolekcija sledećih ustanova: Galerija acb, Budimpešta; Galerija Matice srpske, Novi Sad; Gradska biblioteka Subotica; Gradski muzej Bečej; Gradski muzej Subotica; Muzej savremene umetnosti, Beograd; Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad; Savremena galerija, Zrenjanin; Savremena galerija Subotica

Kustosi izložbe: Ljubica Vuković Dulić, dr Olga K. Ninkov

Trajenje izložbe: 29. novembar 2019. – 25. maj 2020.

Realizaciju izložbe su pomogli Ministarstvo kulture Republike Srbije i Grad Subotica

Grupa Bosch+Bosch osnovana je u subotičkoj poslastičarnici Triglav 27. avgusta 1969. godine, na inicijativu Slavka Matkovića (1948–1994). Svoj rad grupa je započela pod okriljem likovne redakcije Tribine mladih u Subotici. Pri osnivanju njeni članovi su bili Balint Sombati (1950), Laslo Salma (1949–2005), Zoltan Mađar (1951), Edita Baš (1951–2011), Ištvan Krekovič (1949–?), i Slobodan Tomanović (1947–?). Iz grupe su ubrzo, zbog drugačijeg umetničkog opredeljenja, istupili Edita Baš, Ištvan Krekovič, Zoltan Mađar i Slobodan Tomanović, a pristupili su Laslo Kerekeš (1954–2011) 1971. godine, Katalin Ladik (1942) i Atila Černik (1941) 1973. godine i Ante Vukov (1955–2012) 1975. godine. Grupa se raspala 1976. godine.

Od 1970. godine članovi Grupe Bosch+Bosch bili su okrenuti ka radikalnim, inovativnim i neoavangardnim umetničkim istraživanjima i eksperimentima, kao antiteza svemu lokalnom i provincijalnom, a sa težnjom ka povezivanju sa neoavangardistima iz ostalih jugoslovenskih centara, te sa protagonistima Nove mađarske avangarde. Grupa je preuzimala nove umetničke tendencije koje se na polju vizuelnih umetnosti javljaju između 1969–1976. Područja umetničkog delovanja njenih članova bila su: vizuelna semiologija, tipografska, konkretna poezija, konceptualna umetnost, književnost, film, land art, projekti i akcije, performansi, instalacije, multimediji, kritika i tekstovi o umetnosti, novi strip i mail art. Među izdavačkim produktima članova grupe našle su se i razglednice, malotiražne knjige-objekti, samizdat časopisi i gramofonska ploča. Njihov rad se može imenovati terminom nova umetnička praksa.

Eksponat izložbe, priređene povodom 50 godina od osnivanja Grupe, većim delom potiču iz sledećih zbirki: Galerija acb iz Budimpešte; Galerija Matice srpske, Novi Sad; Gradska biblioteka Subotica; Gradski muzej, Bečej; Gradski muzej Subotica; Muzej savremene umetnosti, Beograd; Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad; Savremena galerija Subotica; Savremena galerija Zrenjanin.

Prilog izložbi predstavlja reprint dvadeset izabranih tekstova i novinskih priloga vezanih za Grupu Bosch+Bosch, koji osim informativnog imaju i edukativni, tj. afirmativni karakter. Pojedini autori su, naime, razvijali i teorijsku te kritičku praksu kroz tekstove i ilustracije radova objavljene na primer u Novom Sadu, u časopisima Új Symposion i Híd, te omladinskom listu Képes Ifjúság, kao i u Subotici, u časopisu Rukovet, nedeljniku 7 Nap i omladinskom listu Jelen / Sada. Članci su dokumenti i objašnjavaju pojedina područja umetničkog promišljanja i delovanja članova Grupe, ujedno predstavljajući prilog razumevanju pojedinih segmenata izložbe.

 

 KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR