Predavanje

OPIS

Srdačno Vas pozivamo na predavanje Znamenite žene XX veka – Žene na poštanskim markama u Srbiji (2006-2018) u četvrtak 20. februara 2020. g. u 18.00h u prostorijama čitaonice Gradske biblioteke Subotica, Cara Dušana 2, u organizaciji Gradske biblioteke Subotica i Udruženja „Ženske studije i istraživanjaˮ  Novi Sad.

U dugoj tradiciji predstavljanja značajnih ličnosti na poštanskim markama u jugoslovenskom periodu, primetno je malo prisustvo žena. Nakon osamostavljivanja u posebnu državu 2006. g. proveravamo takvu praksu u R. Srbiji i utvđujemo nastojanje da se i preko poštanskih maraka predstavi osnovna rodna ideologija o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti zemlje. Poštanske marke, pored platežne funkcije, kao osnovne, imaju i drugu funkciju prenošenja vrednosti koje država želi da građani i građanke usvoje o osobama iz kulture, umetnosti, društva. U teorijskom okviru otvaramo pitanje kanona i kriterija za odrednicu znamenitost. Na osnovu empirijskog interdisciplinarnog istraživanja je predlog za žene za koje smatramo da zaslužuju tu vrstu priznanja i tako povezujemo naučno istraživanje sa aktivizmom.

Govori:

Dr Margareta Bašaragin

Završila osnovne i master studije na Odseku za germanistiku Filozofskog fakulteta UNS. Stepen doktorke interdisciplinarnih rodnih studija stekla je na Univerzitetu u Novom Sadu (ACIMSI Centar za rodne studije) odbranivši rad pod nazivom „Interakcija roda, jezika i kulture u formiranju identiteta učenica osmog razreda osnovne škole u procesu dvojezične nastave u Vojvodiniˮ. Autorka je više naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima. Oblasti interesovanja: jezik i rod, jezik (užbenika, u razredu i dr.), znamenite žene. Saradnica je Udruženja „Ženske studije i istraživanjaˮ u Novom Sadu.

 KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR