Psihodramska radionica: Оslobodite spontanost i kreativnost

OPIS

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na novi susret Grupe za lični razvoj, koji je planiran za petak, 14. jun 2019. godine, od 17 do 20 sati, u Omladinskom klubu “Skladište“ Fondacije “Danilo Kiš”. Sledeći susret sa grupom vodiće Boris Telečki, diplomirani psiholog i sertifikovani psihodramski psihoterapeut. Učešće je besplatno.

Na radionici ćete imati priliku da u prihvatajućoj atmosferi i sigurnom okruženju učestvujete u oslobađanju svoje spontanosti i kreativnosti i načinite korak ka ispunjenijem životu.

Grupa je otvorena za punoletne građane, a kontraindikovana je za osobe koje imaju problema sa agresivnošću ili su u psihotičnom šubu. Da bi se jedan susret grupe održao, neophodno je da bude minimum 10 prijavljenih učesnika. Učešće u radu grupe je besplatno, uz prethodnu prijavu na e-mail adresu: office@danilokis.rs najkasnije do 10. juna 2019. godine. NAPOMENA: U radu grupe mogu učestvovati samo prethodno prijavljene osobe! Broj mesta je ograničen.

Spontanost se zasniva na potencijalu koji poseduje svaki čovek. To je sposobnost da se u realnosti, u svetu oko nas, praktično primeni lično iskustvo i ideje koje svaki čovek nosi sa sobom i koje ga razlikuju od drugih. Moreno, osnivač psihodrame, definiše spontanost kao “nov odgovor na staru stereotipnu situaciju i kao adekvatan odgovor na novu situaciju”. Oslobađanje spontanosti u čoveku vodi ka stvaranju slobodnog uma koji poseduje osobine kao što su znatiželja, ekspresivnost, kritičnost, odgovornost, bujnost, imaginativnost, intuitivnost, sloboda u socijalnim kontaktima i socijalnom eksperimentisanju. Ovi elementi spontanosti su naše prirodno svojstvo, nasleđe koje je potrebno reintegrisati kako bi iskoristili ogromnu psihičku energiju koja može da služi kao izvor za savladavanje teškoća u svetu koji se stalno menja. Kreativnost se zasniva na imaginaciji koja rađa jedinstvena rešenja, nove kombinacije postojećih elemenata, nove pravce mogućih ishoda.

Spontanost i kreativnost imaju svoje poreklo u slobodnoj igri, koja je sastavni deo procesa socijalizacije i koja omogućava proširivanje repertoara uloga koje osoba prihvata i preko kojih aktivno učestvuje u životu.

Svi u sebi nosimo potencijal za kreativnost i spontanost te ih svakodnevno koristimo za pronalaženje iskrenih odgovora, originalnih reakcija, autentičnih odluka i ispunjenog življenja svog života. U procesu odrastanja i socijalizacije zaboravimo na deo vlastitih resursa, a naša kreativnost i spontanost se zapostave. Naša autentičnost i originalnost tada postaje sputana, naše ponašanje sve je više prilagođeno očekivanjima okoline pa nakon nekog vremena nismo sigurni ko smo zapravo mi i da li je život kakav živimo zaista ono što želimo. Psihodramska psihoterapija usmerena je upravo na osvešćivanje i buđenje vlastitih resursa, kreativnosti i spontanosti što vodi ka autentičnijem i ispunjenijem koračanju kroz život.

Boris Telečki je diplomirani psiholog i sertifikovani psihodramski psihoterapeut. Ima desetogodišnje radno iskustvo u psihološkom savetovanju i psihoterapiji. Trenutno je zaposlen u Centru za savetovanje i podršku porodici, u okviru Centra za socijalni rad u Subotici. U okviru sistema socijalne zaštite, posebno se edukovao za rad sa žrtvama nasilja, sa počiniocima nasilja, kao i sa usvojiteljima i hraniteljima. Radi individualnu, grupnu i bračnu psihoterapiju, kao i savetovanje na srpskom i mađarskom jeziku. Pored psihodrame, pristalica je integracije sa drugim teorijama i modalitetima, pa u svom radu koristi i relevantne psihološke teorije, osnovne postulate transakcione analize, grupne analize, kao i konstruktivističke psihoterapije. Vodio je iskustvene grupe sa osobama sa HIV+ statusom, adolescentima, kao i sa odraslima.

Grupu za lični razvoj organizuje Fondacija „Danilo Kiš“ u saradnji sa Centrom za lični razvoj „Spektrum“ iz Subotice.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR