Radionica za ishranu i zdrav način života

OPIS

Neka vaša hrana bude lek, a vaš lek vaša hrana.
Hipokrat

Pozivamo vas da budete deo aktivnog edukativnog četvoromesečnog programa tokom koga će vam biti dijagnostikovan status uhranjenosti, ponuđena i kontrolisana dijeta, te edukacije o osnovnim postulatima pravilne ishrane, psihološka podrška i aktivan trening program. Donesite odluku da u naredna četiri meseca posvećeno učite i primenjujete stečeno znanje uz podršku mentora. Promenite svoje navike i želje, sagledajte istinu da je nepravilna ishrana uzrok bolesti, lošeg psihičkog stanja te da je za kvalitetan život neophodna hrana koja telu prija i aktivnosti koje ga stimulišu.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera (nutricionista-dijetetičara i strukovnih medicinskih tehničara)  iz Subotice, pokreće Radionicu za ishranu  i zdrav način života u želji da putem svojih usluga podigne zdravstvenu svest stanovništva i doprinese korekciji nepravilne uhranjenosti pojedinaca. Radionica je namenjena zdravom stanovništvu sa poremećenom uhranjenošću: pothranjenima, prekomerno uhranjenim i gojaznim osobama kao i onima koji žele savete za promenu ishrane i preporuke za fizičku aktivnost kao sastavni deo dijeta, uzrasta od 17 do 65 godina. Ukoliko se pokaže zainteresovanost za uzraste ispod 17 i starijih od 65 godina, Škola će organizovati posebne radionice prilagođene ovim uzrastima.

Program koji počinje 1. marta 2019. godine obuhvata:

prvi pregled i izradu dijete

7 kontrolnih pregleda,

16 treninga prilagođenih potrebama polaznika,

4 edukativne radionice Psihološkog savetovališta,

4 predavanja/interaktivne radionice na temu pravilne ishrane uz izrađene pojedinačne jelovnike

mentorsku podršku.

Za realizaciju programa je odgovoran stručan tim Visoke škole: nutricionisti, lekari, psiholozi, farmaceut i treneri.

Cena četvoromesečnog promotivnog paketa je 10 000 rsd.  Uplata se vrši na žiro račun Škole: 840-446666-88.  Svrha uplate: Radionica za ishranu i zdrav način života. Iznos je moguće uplatiti u 2 rate.

Zainteresovani sugrađani više informacija mogu dobiti putem mejla prmarketing@vsovsu.rs .

Donesite odluku koja će promeniti vaš život!

Poslednjih 20 godina u Srbiji je procenat gojaznih stanovnika porastao za 60 odsto, što je posebno alarmantno kod dece školskog uzrasta među kojima je 20% sa viškom kilograma, a 8% gojazno. Prema istraživanjima Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, taj procenat se iz godine u godinu povećava. Preterana uhranjenost dece i odraslih, je ozbiljan zdravstveni problem sa brojnim komplikacijama i posledicama, poput povišenog krvnog pritiska, poremećenih masnoća u krvi, bolesti srca, šećerne bolesti, promena na zglobovima. Nepravilna ishrana i gojaznost su faktori rizika za nastanak ovih poremećaja zdravlja već kod dece predškolskog uzrasta.

Ishrana je jedan od najvažnijih činilaca koji uslovljavaju dobro ili loše zdravlje i utiče na radnu sposobnost i dužinu ljudskog života. Životne namirnice koje sačinjavaju našu ishranu različitog su sastava i sadrže elemente neophodne za rast, razvoj, dug i kvalitetan život. Zbog toga je neophodno da je naša ishrana raznovrsna, sezonska, da svakodnevno unosimo dovoljno hrane koja je zdravstveno bezbedna i na taj način zadovoljimo naše optimalne potrebe za energijom, belančevinama, mastima, ugljenim hidratima, vitaminima, mineralima i ostalim aktivnim supstancama. Za kvalitetan život, izuzev pravilne ishrane, neophodna je odgovarajuća fizička aktivnost i zdravstvena svest.KOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR