Razgovor „Digitalna tehnologija u savremenoj grafici“

OPIS

U okviru edukativnih programa izložbe „Mikro strukture makro detalja“ umetničkog para Sanje i Milana Radosavljević u Savremenoj galeriji Subotica održaće se razgovor na temu digitalizacije likovnih medija sa akcentom na oblast umetničke grafike, pod nazivom „Digitalna tehnologija u savremenoj grafici“. U razgovoru učestvuju Đerđ Boroš (Boros György), likovni umetnik i pedagog i Jasmina Jovančić Vidaković, akademska grafičarka i viša kustoskinja SGSU.

Teme o kojima će biti reči su koegzistencija klasičnih grafičkih izraza i digitalnih tehnologija, osvrt na veliku manifestaciju „Umetnička grafika i savremeni mediji“ – deset godina posle, koliko je grafički struktuirana ideja izvodljiva u digitalnim medijima i da li se njena autentičnost gubi u digitalizovanom procesu realizacije, iskustva u kretanjima na savremenoj umetničkoj sceni iz pozicija organizatora grafičkih manifestacija (međunarodni konkurs „Ex Libris“) i pozicije kustosa u instituciji koja prati savremenu umetničku praksu, redefinisanje mobilnih telefona kao sredstava komunikacije u sredstvo za realizaciju umetničke ideje,… Posetioci će imati priliku da se i sami uključe u razgovor svojim komentarima, opažanjima i pitanjima.

Moderatorka: Nela Tonković, kustoskinja SGSUKOMENTARI

OSTAVITE KOMENTAR