Pozorištance u šumi 3. dan

Trećeg dana festivala održana je kreativna radionica školice „Malac genijalac“ i predstava „Patrolne šape“.

Fotografije: Dejan Tikvicki