Majke najčešće pred sudijom zbog zanemarivanja deteta

Od 2010. godine od kada postoji sistem posebnog praćenja za ove slučajeve, u Osnovnom sudu u Subotici vođena su 22 postupka zbog zapuštanja i zlostavljanja maloletne osobe.

Podaci koje za „Politiku” iznosi Danijel Kovač, portparol Osnovnog suda u Subotici kaže da se deo podataka odnosi i na opštine Ada, Senta i Kanjiža na koje se do 2014. godine prostirala nadležnost ovog suda.

„U 22 vođena postupka izrečeno je 18 presuda i sve su bile osuđujuće. U jednom slučaju došlo je do obustave postupka, u jednom je izrečena mera obezbeđenja, odnosno obaveznog lečenja, dok su dva postupka rešena na drugačiji način”, iznosi Kovač.

Broj slučajeva koji dospeju na sud možda nije veliki u odnosu na broj problema koji se u društvu primećuju kao i broj slučajeva kojima se bavi Centar za socijalni rad, ali kada predmet već dospe pred sudije jasno je da je reč o ozbiljnom zanemarivanju i situaciji kada aktivnosti socijalnog radnika više nisu dale rezultate. U najvećem broju slučajeva postupke pred sudom pokreće Centar za socijalni rad ili policija, a u gotovo svim je optužena majka.

Tako Danijel Kovač navodi da je jedan od najtežih primera zanemarivanja roditeljske uloge slučaj 14-godišnje devojčice koju je majka poslala sa nepoznatim muškarcem da pred njim skine majicu i pokaže mu svoje telo. Majka je od muškarca za to uzela 1.500 dinara, a na sudu je izjavila da je to uradila jer porodica nije imala šta da jede. U drugom slučaju majka je navodila dete na krađu, u najmanje dva slučaja majke nisu slale decu u školu niti u obaveznu predškolsku ustanovu, a do suđenja je došlo i kada je utvrđeno da majka deci nije davala hranu.

Posebno su osetljivi slučajevi zanemarivanja dece u hraniteljskoj porodici, sudije su se bavile i slučajem kada je hraniteljska porodica optužena da je maloletno dete primoravano na težak rad u domaćinstvu, da je hranilo životinje i čistilo štalu. U ovakvim i sličnim slučajevima osim mišljenja stručnjaka Centra za socijalni rad, obično se traži i veštačenje psihologa ili psihijatra.

Danijel Kovač kaže da postoji praksa uslovne zatvorske osude, što znači da počinioci, a u ovom slučaju to su roditelji, ili bar jedan od njih, bivaju upućeni u zatvor ukoliko ponove delo. U svim predmetima roditelji, odnosno majke, prvi put su osuđivane zbog zapuštanja i zlostavljanja maloletnog deteta. Ono što je još zajedničko za sve ove procese u kojima se događa zanemarivanje i zloupotreba deteta jeste i materijalna oskudica, kao i disfunkcionalna porodica.

Da li sudska presuda promeni situaciju, to sud ne zna. Međutim, pošto Centar za socijalni rad ni policija nisu ponovo predali prijavu, u sudu se nadaju da jeste.

„Šta se dalje dešava u porodici to više ne prati sud i nemamo povratne informacije o tome. Nas samo interesuje da li je prekršena uslovna osuda”, kaže Kovač.

 

PolitikaKOMENTARI

  1. Pravdoljub kaže:

    Osvrnuću se samo na deo oko hraniteljstva. Socijalni radnici iz centra za socijalni rad u Subotici nevrše valjano svoj posao jer da to rade tada bi uvideli mnoge nezakonitosti i zloupotrebe koje vrše hranitelji -kako oni koji se „staraju“ za decu tako isto i oni koji se „brinu“ o starijim licima. Ili možda centar za SR i vidi?

  2. gordana kaže:

    Zašto samo majke?Gde su očevi?

OSTAVITE KOMENTAR